Felhasználási feltételek

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A SOLLAU s.r.o. kereskedelmi társaság Hřivínův Újezd 212, 763 07 Velký Ořechov, 29261759 azonosítószámú, a 29261759 címen vezetett kereskedelmi nyilvántartásba bejegyzett a Brünni Területi Bíróság C. szakaszának 68934 sz . ú .: 322453774/0300 sz. beszúrása (a továbbiakban: eladó) jelen szerződési feltételei (a továbbiakban: „feltételek”) szabályozzák a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek a szerződéssel összefüggésben vagy annak alapján keletkeznek. adásvételi szerződés (a továbbiakban: adásvételi szerződés), amely az eladó és más természetes vagy jogi személy (továbbiakban: vevő) között az eladó webáruházán keresztül jön létre. A webáruházat az eladó a www.eshop.sollau.hu internetes címen, webes felületen (a továbbiakban: az áruház webes felülete) keresztül üzemelteti.

1.2. A szerződési feltételek a továbbiakban szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelezettségeit a www.eshop.sollau.hu címen található eladó weboldalának (továbbiakban: honlap) és egyéb kapcsolódó jogviszonyok használata során.

1.3. A feltételektől eltérő rendelkezéseket az adásvételi szerződésben lehet megtárgyalni. Az adásvételi szerződés ettől eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a feltételekben foglaltakkal szemben.

1.4. A feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és a feltételek magyar nyelven készültek. Az adásvételi szerződés magyar nyelven köthető.

1.5. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja, kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek korábbi változatának hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

 1. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1. A vásárló weboldalon történő regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet annak felhasználói felületéhez. A vásárló a felhasználói felületéről (a továbbiakban: felhasználói fiók) rendelhet árut. Amennyiben az áruház webes felülete ezt lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.

2.2. A Vásárló a weboldalon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni és tudomásul veszi, hogy az eladó nem felelős azért, ha e kötelezettségét a vevő megszegi.

2.4. A vevő nem jogosult felhasználói fiókja harmadik fél számára történő használatára.

2.5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a vevő több mint 12 hónapig nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből (ideértve a feltételeket is) vállalt kötelezettségeit.

2.6. Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy folyamatosan elérhető, különös tekintettel az eladó hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása.

 1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. Az áruház webes felülete tartalmazza az eladó által eladásra kínált áruk listáját, amely tartalmazza az egyes kínált áruk árait is. A kínált áruk árai általános forgalmi adó nélkül szerepelnek. Az áruk eladási ajánlata és ezen áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok megjelennek az áruház webes felületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg elfogadott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön. Az áruház webes felületén elhelyezett minden áru eladási ajánlat nem kötelező érvényű és az eladó ezen árukra vonatkozóan nem köteles adásvételi szerződést kötni.

3.2. Az áruház webes felülete az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó tájékoztató csak abban az esetben érvényes, ha az áru Csehország, Szlovákia és az Európai Unió országai területén belül történik.

3.3. Az áru megrendeléséhez a vásárló az áruház webes felületén található megrendelőlapot tölti ki. A megrendelőlap főként a következőkről tartalmaz információkat:

 • megrendelt árut (a megrendelt árut a vásárló az áruház webes felületének elektronikus kosarába "teszi"),
 • az áru vételárának fizetési módja, tájékoztatás a megrendelt áru szállításának szükséges módjáról és
 • tájékoztatást az áruk kiszállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen: „megrendelés”).

3.4. A megrendelés elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja az általa a megrendelésben megadott adatokat, figyelembe véve azt is, hogy a vevő képes-e felismerni és kijavítani a megrendelésbe történő adatbevitel során fellépő hibákat. A vevő a megrendelést a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja ezt az átvételt a vevőnek e-mailben, a felhasználói felületen vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: vásárló e-mail címe) .

3.5. Az eladó a megrendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár, becsült szállítási költség) mindig jogosult a vevőtől a megrendelés további visszaigazolását kérni (például írásban vagy telefonon).

3.6. Az eladó és a vevő közötti szerződéses jogviszony a megrendelés elfogadásának (elfogadásnak) kézbesítésével jön létre, amelyet az eladó e-mailben küld meg a vevőnek, a vevő e-mail címére.

3.7. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni, különösen olyan személyekkel, akik korábban lényegesen megszegték az adásvételi szerződést (ideértve a feltételeket is).

3.8. A vevő vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor távoli kommunikációs eszközöket használ. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevőnél a távközlő eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő maga fedezi.

 1. ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A vevő az áru árát és az áru szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés szerint az eladónak az alábbi módokon fizetheti meg:

 • készpénzben az eladó telephelyén;
 • utánvéttel a vevő által a megrendelésben megadott helyen;
 • készpénz nélküli átutalással az eladó számlájára (a továbbiakban: eladó számlája);

4.2. A vevő a vételáron felül köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket is. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3. Készpénzes vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül esedékes.

4.4. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a változó fizetési jel megjelölésével együtt megfizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az eladó számláján.

4.5. Az eladó jogosult, különösen, ha a vevő nem ad további visszaigazolást a megrendelésről (3.5. pont), a teljes vételár megfizetését követelheti, mielőtt az árut elküldi a vevőnek.

4.6. Az áruk árából az eladó által a vevőnek adott kedvezmények egymással nem vonhatók össze.

4.7. Ha az üzleti kapcsolatokban bevett, vagy általánosan kötelező jogszabály előírja, az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóbizonylatot - számlát - állít ki a vevőnek. Az eladó az általános forgalmi adó fizetője. Adóbizonylat – az eladó az áru árának megfizetése után állítja ki a vevőnek a számlát, és elektronikus formában elküldi a vevő e-mail címére.

 1. ELÁLLÁS A VÉTELI SZERZŐDÉSBŐL

5.1. A vevő tudomásul veszi, hogy a módosított 89/2012.sz. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 1837. §-a szerint többek között az árubeszerzésre vonatkozó adásvételi szerződéstől nem lehet elállni a vevő kívánsága szerint módosított áruk esetén, valamint a gyors romlásnak, kopásnak vagy avulásának kitett áruk hang- és képfelvétel, valamint számítógépes programok szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből való kiváltása,csomagolás, valamint újság-, folyóirat- és folyóirat-szállítási adásvételi szerződésből, ha a fogyasztó az eredeti árut megsértette. 

5.2. Ha nem az 5.1. cikkben említett esetről van szó, vagy más olyan esetről, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek joga van tizennégy (14) napon belül elállni az adásvételi szerződéstől a 1829. § rendelkezéseinek megfelelően. , (1) bekezdése szerint az áru átvételétől számítva. Az adásvételi szerződéstől való elállást az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, az eladó telephelyének címére vagy az eladó e-shop@sollau.hu e-mail címére kell igazolhatóan eljuttatni az eladóhoz.

5.3. A feltételek 5.2 pontja szerinti szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva megszűnik. Az árut a szerződéstől való elállási nyilatkozat eladó részére történő megküldésétől számított 10 munkanapon belül vissza kell küldeni az eladónak. Az árut sértetlenül és hiánytalanul, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban kell visszaküldeni az eladónak.

5.4. Az áru vevő általi, a szerződési feltételek 5.3. pontja szerinti visszaküldésétől számított tíz (10) munkanapon belül az eladó jogosult a visszaküldött áru vizsgálatát elvégezni, különösen abból a célból, hogy annak megállapítása, hogy a visszaküldött áru nem sérült, elhasználódott vagy részben elhasználódott.

5.5. A feltételek 5.2. pontja szerinti szerződéstől való elállás esetén az eladó a vételárat (kivéve az áru kiszállításával kapcsolatban felmerült költségeket) visszaküldi a vevőnek, legkésőbb az átvételtől számított tíz (10) munkanapon belül. a szerződési feltételek 5.4. pontja szerinti áruellenőrzési időszak végén, készpénz nélküli átutalással a vevő által megadott számlára. Az eladó jogosult a vételárat készpénzben is visszatéríteni, már az áru visszaküldésekor a vevőnek.

5.6. A vevő tudomásul veszi, hogy ha a vevő által visszaküldött áru sérült, elhasználódott vagy részben elhasználódott, az eladó jogosult a vevőnek okozott kár megtérítésére. Az eladó jogosult a felmerült kár megtérítési igényét egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési igényével.

 1. AZ ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS KÉZBESÍTÉSE

6.1. Az áru szállításának módját az eladó határozza meg, hacsak az adásvételi szerződés másként nem rendelkezik. Ha a fuvarozási módot a vevő kérése alapján kötik meg, a vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos további költségeket.

6.2. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, úgy a vevő köteles az árut átvételkor átvenni. Ha a vevő az árut a kiszállításkor nem veszi át, az eladó jogosult 48.000 Ft (szóval: negyvennyolcezer forint) tárolási díjat követelni, valamint elállni az adásvételi szerződéstől.

6.3. Ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben megjelölttől eltérő módon szükséges leszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával járó költségeket, ill. más szállítási módhoz kapcsolódó költségek.

6.4. A Vevő az áru fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a szállítót. A küldeménybe való illetéktelen behatolást jelző csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a szállítmányozótól. A szállítólevél aláírásával a Vevő megerősíti, hogy az áru szállítása minden feltételnek és követelménynek megfelelt, és a küldemény csomagjának sérülésére vonatkozó későbbi reklamáció nem vehető figyelembe.

6.5. A felek további jogait és kötelezettségeit az áruszállítás során az eladó szállítási feltételei szabályozhatják.

 1. HIBAFELELŐSSÉG ÉS GARANCIA

7.1. A szerződő feleknek az eladó hibafelelősségével kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire, ideértve az eladó szavatossági felelősségét is, a vonatkozó általánosan kötelező rendelkezések (különösen az 1914-1925, 2099-2117 és 2161-2174 sz. a Ptk.).

7.2. Az eladó felelősséggel tartozik a vevővel szemben azért, hogy az eladott dolog az adásvételi szerződésben foglaltaknak megfelelő, különösen, hogy hibátlan. Az adásvételi szerződésnek való megfelelés azt jelenti, hogy az eladott dolog rendelkezik a szerződésben megkövetelt, az eladó, a gyártó vagy képviselője által leírt, vagy az általuk végzett reklámozás alapján elvárt minőséggel és hasznos tulajdonságokkal, az ilyen dolgokra jellemző tulajdonság, hogy az megfelel a törvényi előírásoknak, a megfelelő mennyiség, mérték vagy súly, és megfelel annak a célnak, amelyet az eladó az áru használatára megjelöl, vagy amelyre a terméket általában használják .

7.3. Abban az esetben, ha a termék a vevő általi átvételkor nem felel meg az adásvételi szerződésnek (a továbbiakban: az adásvételi szerződéssel való összeegyeztethetetlenség), a vevőnek jogában áll kérni, hogy az eladó állítsa vissza az árut az adásvételi szerződésnek megfelelő állapotba. az adásvételi szerződést ingyenesen és indokolatlan késedelem nélkül, a vevő igénye szerint akár a termék cseréjével, akár kijavításával; ha ilyen eljárás nem lehetséges, a vevő ésszerű árengedményt követelhet a termék árából, vagy elállhat a szerződéstől. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő az áru átvétele előtt tudott az adásvételi szerződés megsértéséről, vagy maga okozta az adásvételi szerződés megsértését. Az adásvételi szerződéstől való olyan eltérés, amely a tárgy átvételétől számított hat (6) hónapon belül jelentkezik, az átvétel időpontjában már fennálló eltérésnek minősül, kivéve, ha ez ellentmond a tárgy természetének, vagy ha az ellenkezője nem bizonyított. .

7.4. Ha nem romlandó vagy használt dologról van szó, az eladót terheli a felelősség az adásvételi szerződés megsértéseként megnyilvánuló hibákért a jótállási időn (szavatosság) belüli átvételt követően.

7.5. Az eladónak a hibákért való felelősségéből eredő vevői jogokat, beleértve az eladó szavatossági felelősségét is, a vevő gyakorolja az eladó Hřivínův Újezd 212, 763 07 Velký Ořechov címen.

 1. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A vevő az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.

8.2. A vásárló tudomásul veszi, hogy az áruház webes felületét alkotó szoftverek és egyéb összetevők (beleértve a kínált árukról készült fényképeket is) szerzői jogi védelem alatt állnak. A Vásárló vállalja, hogy nem végez olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné számára vagy harmadik személyek számára az áruház webes felületét alkotó szoftverek vagy egyéb komponensek beavatkozását vagy használatát.

8.3. A vásárló az áruház webes felületének használata során nem jogosult olyan mechanizmusok, szoftverek vagy egyéb eljárások alkalmazására, amelyek negatív hatással lehetnek az áruház webes felületének működésére. Az áruház webes felülete csak olyan mértékben használható, amennyiben az az eladó más vásárlóinak jogait nem sérti és az rendeltetésének megfelelő.

8.4. A vevővel kapcsolatban az eladót nem köti semmilyen magatartási kódex a Ptk1826. § (1) bekezdésének rendelkezései értelmében e) pontja alapján.

8.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amelyek a weboldalon harmadik felek beavatkozásából, illetve a weboldal rendeltetésellenes használatából erednek.

 1. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE

9.1. Az ügyfelek személyes adatainak védelme, beleértve a A kereskedelmi üzenetek küldésének feltételeire a Személyes adatok kezelésének elvei című dokumentumban foglalt szabályok az irányadók. A jelenlegi verzió itt érhető el .

9.2. A vásárló hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez: vezeték- és keresztnév, lakcím, azonosító szám, adóazonosító jel, e-mail cím, telefonszám (a továbbiakban: személyes adatok).

9.3. A vevő beleegyezik abba, hogy az eladó személyes adatait kezelje az adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése, valamint az eladó részére információ és üzleti kommunikáció megküldése céljából.

9.4. A vásárló tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait helyesen és a valóságnak megfelelően megadni (regisztrációkor, felhasználói fiókjában, az áruház webes felületéről történő rendeléskor), valamint köteles az eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásról.

9.5. Az eladó a vásárló személyes adatainak feldolgozását harmadik félre, mint adatfeldolgozóra bízhatja. Az eladó az árut szállító személyeken kívül a személyes adatokat a vevő előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek nem adja át.

9.6. A személyes adatokat határozatlan ideig kezeljük. A személyes adatok kezelése elektronikus formában automatizált módon vagy nyomtatott formában nem automatizált módon történik.

9.7. A vásárló megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak és tájékoztatták arról, hogy ez a személyes adatok megadása önkéntes. A vásárló kijelenti, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy az eladóval kapcsolatos személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását az eladó címére küldött írásbeli értesítéssel visszavonhatja.

9.8. Abban az esetben, ha a vevő úgy véli, hogy az eladó vagy az adatfeldolgozó (9.5. cikk) személyes adatait a vevő magán- és magánéletének védelmét megsértve vagy törvénysértő módon kezeli, különösen, ha a személyes adatok pontatlanok. feldolgozásuk céljából:

 • kérjen magyarázatot az eladótól vagy a feldolgozótól,
 • megköveteli az eladótól vagy a feldolgozótól, hogy távolítsa el az így létrejött állapotot. Ez különösen magában foglalhatja a személyes adatok zárolását, helyesbítését, kiegészítését vagy megsemmisítését. Amennyiben a vevő előző mondat szerinti kérése indokoltnak bizonyul, az eladó vagy a feldolgozó a hibás állapotot haladéktalanul eltávolítja. Ha az eladó vagy az adatfeldolgozó nem tesz eleget a kérésnek, a vevőnek joga van közvetlenül a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni. Ez a rendelkezés nem érinti a vásárló azon jogát, hogy közvetlenül forduljon a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz.

9.9. Ha a vásárló tájékoztatást kér személyes adatainak kezeléséről, az eladó köteles ezt az információt megadni számára. Az eladó jogosult az előző mondat szerinti adatszolgáltatáshoz szükséges tájékoztatási költséget meg nem haladó ésszerű fizetést kérni.

9.10. A vevő hozzájárul ahhoz, hogy az eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat a vevő e-mail címére küldjön, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az eladó kereskedelmi üzeneteket küldjön a vevő e-mail címére.

 1. KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS COOKIE-K TÁROLÁSA

10.1. Ez a weboldal cookie-kat használ. További információ a fájlhasználatról, a kérelmezésről és a jóváhagyásról itt található .

 1. SZÁLLÍTÁS

11.1. Eltérő megállapodás hiányában az adásvételi szerződéssel kapcsolatos minden levelezést írásban, e-mailben, személyesen vagy postai szolgáltatón keresztül (a feladó választása szerint) ajánlott küldeményként kell kézbesíteni a másik szerződő félnek. A vevő felé a felhasználói fiókjában megadott e-mail címre kézbesítjük.

11.2. Az üzenet kézbesítve:

 • elektronikus levélben történő kézbesítés esetén a beérkező levelek szerverére történő beérkezésének pillanatában; az elektronikus levélben küldött üzenetek sértetlensége tanúsítvánnyal biztosítható,
 • személyes vagy postai szolgáltatón keresztül történő kézbesítés esetén a csomag címzett általi átvételével,
 • személyesen vagy postai szolgáltatón keresztül történő kézbesítés esetén a csomag átvételének megtagadásával is, ha a címzett (vagy a megbízásából a csomag átvételére jogosult személy) a csomag átvételét megtagadja,
 • postai szolgáltatón keresztül történő kézbesítés esetén a csomag letétbe helyezésétől és a címzettnek a feladott csomag átvételére való felhívásától számított tíz (10) munkanapos határidő lejárta után, ha a csomagot a postai szolgáltató, még akkor is, ha a címzett nem tudott a letétről .
 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Amennyiben a weboldal használatával kapcsolatos jogviszony vagy az adásvételi szerződéssel létrejött jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, úgy a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó . Ez nem érinti az általánosan kötelező jogszabályokból eredő fogyasztói jogokat.

12.2. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni, és az eladó tevékenysége egyéb engedélyhez nem kötött. A kereskedelmi ellenőrzést a hatáskörébe tartozó illetékes kereskedelmi iroda végzi.

12.3. Ha a feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy a feltételek módosításai és kiegészítései írásos formát igényelnek.

12.4. Az adásvételi szerződést a feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja és nem hozzáférhető.

 

 Hřivínově Újezd, 2018.05.25